Pěstitelská pálenice Pacov

Home

Příprava kvasu

Provozní řád

Ceník

Recepty 

 

AKTUALITY, ZAJÍMAVOSTI

Každý chce co nejlepší destilát, ale jen málo je ochotno pro to opravdu něco aktivně udělat.

Pálenici provozuji již desátou sezónu a uvedu Vám několik nešvarů zákazníků: 

- nerozmělněné ovoce - jedná se asi o nejčastější nedostatek, který velmi často způsobí zoctovatění, nižší výtěžnost, horší kvalitu a v neposlední žadě ucpání zařízení a vztek obsluhy pálenice.

- nezralé ovoce - pokud ovoce nepochází z vlastního pozemku, tak je většinou obava, aby jej nesklidil někdo jiný. Z nerzalého ovoce vznikne zcela podřadná pálenka. Dvojnásob to platí, pokud i do kvalitného ovoce přidáte vysloveně nezralé ovoce např. ze sčíslé větve - VŠE ZKAZÍTE!

- nedokvašené kvasy - zejména zpočátku sezóny je mnoho pěstitelů tak nedočkavých, že na první pohled, přičichnutí i ochutnání se jedná o nedokvašené kvasy. 

Další příspěvky připravuji ...


 


 


        Bližší informace podáváme a objednávky přijímáme v pracovní dny úterý-pátek 10.30 - 15.00 hod:    

            - v obchodě Pošenská 122, 395 01 Pacov

            - telefon 606 355 728

            Pálenice Pacov - pohled z ulice Pálenice Pacov - pohled ze dvora Pálenice Pacov - technologie pálenice Pálenice Pacov - vakuová doprava a předehřev kvasů

 

        Pěstitelská pálenice Pacov

        Pavel Vaněk

        Pošenská 122, 395 01 Pacov

        telefon: 606 355 728

        e-mail: palenicepacov@seznam.cz