Pěstitelská pálenice Pacov

Home

Příprava kvasu

Provozní řád

Ceník

Recepty Moderní jednokotlový systém s rektifikační nástavbou

 

AKTUALITY, ZAJÍMAVOSTI

Každý chce co nejlepší destilát, ale jen málo je ochotno pro to opravdu něco aktivně udělat.

Pálenici provozuji již desátou sezónu a uvedu Vám několik nešvarů zákazníků: 

- nerozmělněné ovoce - jedná se asi o nejčastější nedostatek, který velmi často způsobí zoctovatění, nižší výtěžnost, horší kvalitu a v neposlední žadě ucpání zařízení a vztek obsluhy pálenice.

- nezralé ovoce - pokud ovoce nepochází z vlastního pozemku, tak je většinou obava, aby jej nesklidil někdo jiný. Z nerzalého ovoce vznikne zcela podřadná pálenka. Dvojnásob to platí, pokud i do kvalitného ovoce přidáte vysloveně nezralé ovoce např. ze sčíslé větve - VŠE ZKAZÍTE!

- nedokvašené kvasy - zejména zpočátku sezóny je mnoho pěstitelů tak nedočkavých, že na první pohled, přičichnutí i ochutnání se jedná o nedokvašené kvasy. 

Další příspěvky připravuji ...


 


 
 

        Bližší informace podáváme a objednávky přijímáme v pracovní dny úterý-pátek 10.30 - 15.00 hod:    Moderní jednokotlový systém s rektifikační nástavbou

            - v obchodě Pošenská 122, 395 01 Pacov

            - telefon 606 355 728

            

 

        Pěstitelská pálenice Pacov

        Pavel Vaněk

        Pošenská 122, 395 01 Pacov

        telefon: 606 355 728

        e-mail: palenicepacov@seznam.cz